Informacja o realizowanych zadaniach publicznych

UKS BUDO PAWŁOWICE realizyje  w roku 2024 zadania publiczne pod nadzorem operatora krajowego ZK Ludowe Zespoły Sportowe z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą:

    Program Klub 2024

Kwota z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie :

    17000 zł

 

UKS BUDO PAWŁOWICE realizuje w roku 2024 zadania publiczne z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą:

    Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Kwota z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie :

     10000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizuje w roku 2024 zadania publiczne z udziałem dotacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie pod nazwami:

1. Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie kung-fu wu-shu

2.Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie ju-jitsu

Kwota z budżetu Starostwa Powiatowego w Pszczynie na zadanie nr:

1. 2900 zł

2. 2900 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizuje w roku 2024 zadania publiczne z udziałem dotacji Urzędu Gminy Pawłowice pod nazwami:

 1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w ju-jitsu
 2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w kung-fu wu-shu
 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej

Kwota z budżetu Gminy Pawłowice na zadanie nr:

 1. 15000 zł
 2. 12500 zł
 3. 5750 zł
 4. 11000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizuje w roku 2023/2024 przedsiewziecie z udziałem darowizny Fundacji JSW pod nazwą:

   Szkolenie dzieci i młodzieży w sztukach walki i piłce siatkowej

Kwota z budżetu Fundacji JSW na przedsięwzięcie nr:

     15000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2023 zadania publiczne pod nadzorem operatora krajowego Fundacji Orły Sportu Pucka z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą:

    Mikrogranty 2

Kwota z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie :

    15000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2023 zadania publiczne pod nadzorem operatora krajowego ZK Ludowe Zespoły Sportowe z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą:

    Program Klub 2023

Kwota z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie :

    15000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2023 zadania publiczne z udziałem grantu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska pod nazwą:

Społeczność siłą rozwoju- integracja społeczna poprzez doposażenie klubu

Kwota z budżetu Stowarzyszenia LGD Ziemia Pszczyńska w Pszczynie na zadanie nr:

17756,25 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2023 zadania publiczne z udziałem dotacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie pod nazwami:

1. Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie kung-fu wu-shu

2.Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie ju-jitsu

Kwota z budżetu Starostwa Powiatowego w Pszczynie na zadanie nr:

1. 2500 zł

2. 2500 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2023 zadania publiczne z udziałem dotacji Urzędu Gminy Pawłowice pod nazwami:

 1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w ju-jitsu
 2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w kung-fu wu-shu
 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej

Kwota z budżetu Gminy Pawłowice na zadanie nr:

 1. 14800 zł
 2. 11600 zł
 3. 5250 zł
 4. 9500 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2023 przedsięwzięcie z udziałem darowizny Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu pod nazwą:

   Organizacja zajęć - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu

Kwota z budzetu Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu:

   5000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2022 przedsięwzięcie z udziałem dotacji Fundacji PZU pod nazwą:

    Dobra Druzyna PZU

    Tytuł własny projektu: Wspomaganie uzdolnień sportowych dzieci młodzieży

Kwota z budżetu Fundacji PZU na projekt:

    15000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2022 zadania publiczne pod nadzorem operatora krajowego ZK Ludowe Zespoły Sportowe z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą:

    Program Klub 2022

Kwota z budżetu Ministerstwa Sportu i Turtstyki na zadanie :

    15000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2022 przedsięwzięcie z udziałem darowizny Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu pod nazwą:

   Organizacja zajęć - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu

Kwota z budzetu Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu:

   4000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2022 projekt  z udziałem dotacji Centrum Społecznego Rozwoju z Mikołowa realizującym program Działaj LokalniePolsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce pod nazwą:

Bezpieczna Przystań Sportowa

Kwota z budżetu Centrum Społecznego Rozwoju z Mikołowa na projekt :

6 000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2022 zadania publiczne z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą:

    Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Kwota z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie :

     10 000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2022 zadania publiczne z udziałem dotacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie pod nazwami:

1. Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie kung-fu wu-shu

2.Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie ju-jitsu

Kwota z budżetu Starostwa Powiatowego w Pszczynie na zadanie nr:

1. 2000 zł

2. 2000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2022 zadania publiczne z udziałem dotacji Urzędu Gminy Pawłowice pod nazwami:

 1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w ju-jitsu
 2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w kung-fu wu-shu
 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej

Kwota z budżetu Gminy Pawłowice na zadanie nr:

 1. 14800 zł
 2. 11600 zł
 3. 5250 zł
 4. 9500 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2022 przedsiewziecie z udziałem darowizny Fundacji JSW pod nazwą:

   1.Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu: piłka siatkowa, ju-jitsu, kung-fu wu shu, kickboxing, bieganie na orientację, Organizacja obozu sportowego, Organizacja wycieczki

Kwota z budżetu Fundacji JSW na przedsięwzięcie nr:

     1. 17000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2021 zadania publiczne z udziałem dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nazwą:

    Program Klub 2021

Kwota z budżetu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego iSportu na zadanie :

     15000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2021 przedsięwzięcie z udziałem darowizny  Fundacji Lotto z Warszawy pod nazwą:

    Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu

Kwota z budżetu Fundacji:

    6000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2021 przedsięwzięcie z udziałem darowizny Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu pod nazwą:

   Organizacja zajęć - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu

Kwota z budzetu Fundacji:

    5000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2021 zadania publiczne z udziałem dotacji Urzędu Gminy Pawłowice pod nazwami:

 1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w ju-jitsu
 2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w kung-fu wu-shu
 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu i samoobronie
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej
 5. Organizacja zajęć  dla młodziezy i dorosłych w bieganiu

Kwota z budżetu Gminy Pawłowice na zadanie nr:

 1. 14400 zł
 2. 11300 zł
 3. 5100 zł
 4. 9200 zł
 5. 2000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2021 zadania publiczne z udziałem dotacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie pod nazwami:

   1. Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie  kung-fu wu-shu

   2.Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie  ju-jitsu

Kwota z budżetu Starostwa Powiatowego w Pszczynie na zadanie nr:

   1. 1850 zł

   2. 1850 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2020 zadania publiczne z udziałem dotacji Urzędu Gminy Pawłowice pod nazwami:

 1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w ju-jitsu
 2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w kung-fu wu-shu
 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu i samoobronie
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej

Kwota z budżetu Gminy Pawłowice na zadanie nr:

 1. 14000 zł
 2. 11000 zł
 3. 5000 zł
 4. 9000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2019 zadania publiczne z udziałem dotacji Urzędu Gminy Pawłowice pod nazwami:

 1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w ju-jitsu
 2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz doroslych w kung-fu wu-shu
 3. Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu i samoobronie
 4. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej
 5. Organizacja wycieczki do Parku Rozrywki Energylandia

Kwota z budżetu Gminy Pawłowice na zadanie nr:

 1. 14000 zł
 2. 10000 zł
 3. 4000 zł
 4. 7000 zł
 5. 500 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2020 zadania publiczne z udziałem dotacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie pod nazwami:

   1. Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie  kung-fu wu-shu

   2.Wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w sporcie  ju-jitsu

Kwota z budżetu Starostwa Powiatowego w Pszczynie na zadanie nr:

   1. 2900 zł

   2. 2900 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizujował w roku 2019 zadania publiczne z udziałem dotacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie pod nazwami:

   1. Szkolenie dzieci i młodzieży w kung-fu wu-shu

Kwota z budżetu Starostwa Powiatowego w Pszczynie na zadanie nr:

   1. 2900 zł

 UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2020 zadania publiczne z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą:

     Program Klub 2020

Kwota z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie :

     15000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2019 i 2020 przedsiewziecie z udziałem darowizny Fundacji JSW pod nazwą:

   1. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu ( wu shu ju-jitsu, kick-boxing, piłka siatkowa )

Kwota z budżetu Fundacji JSW na przedsięwzięcie :

      8000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2020 przedsiewziecie z udziałem darowizny Fundacji JSW pod nazwą:

    Organizacja zajeć piłki siatkowej dla dzieci i mlodziezy, organizacja wycieczki do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze, organizacja obozu sportowego, organizacja zajeć w okresie wakacji

Kwota z budżetu Fundacji JSW na przedsięwzięcie nr:

     5000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2020 przedsiewziecie z udziałem darowizny Pszczyńskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Sportu pod nazwą:

   Organizacja zajęć - szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu

Kwota z budżetu Fundacji  na przedsięwzięcie nr:

     5000 zł

UKS BUDO PAWŁOWICE realizował w roku 2020 przedsiewziecie z udziałem dotacji Instytutu Pracu i Edykcji z Gliwic- Narodowego Instrytu Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pod nazwą:

   Śląskie Lokalnie- Amatorska Drużyna Piłki Siatkowej Floorsky Pawłowice

Kwota z budżetu IPiE  na przedsięwzięcie :

     5000 zł

KS Floorsky Pawłowice
Sekcja biegania na orientacje Run Team
Sekcja ju-jitsu sportowego
Sekcja ju-jitsu tradycyjnego
Sekcja kung-fu wu shu
Sekcja kickboxingu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!