Statut

Spis treści

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Uczniowskiego Klubu Sportowego "BUDO" Przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pawłowicach., zwane dalej "Klubem".

§2Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach.

§3Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 ). Działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo ostowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 , poz. 855 .), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) i własnego statutu.

§5Klub jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§6Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych oraz organizacji międzynarodowych.

§7Klub działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu. Czas trwania klubu nie jest ograniczony.

§8Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych, stopni uczniowskich i mistrzowskich, pasów określających stopnie zaawansowania w sztukach i sportach walki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Wzory pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych określi uchwała Zarządu Klubu.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!